نویسنده = �������������������� ����������
ارائه یک مدل ریاضی برای زمانبندی وسایل نقلیه در سیستم‌های انبار متقاطع چندگانه

دوره 29، شماره 107، تیر 1400، صفحه 1-18

10.22034/road.2021.67258

فاطمه افراسیابی؛ رامین ًصادقیان؛ فرناز ترابی