نویسنده = محسن عموزاده عمرانی
بررسی علل و عوامل سوانح ریلی ناشی از فرار قطار با محموله کالاهای خطرناک و نقش آن در وقوع سانحه (مطالعه موردی ایستگاه خیام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/road.2023.359722.2082

محسن عموزاده عمرانی؛ ابراهیم هادیزاده رئیسی؛ امیر حاجی میرزاجان