نویسنده = محسن عموزاده عمرانی
ارزیابی انواع خرابی‌ها در روسازی معابر روستایی و عوامل موثر بر آن- نمونه موردی: استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22034/road.2024.434250.2235

محسن عموزاده عمرانی؛ علی حسن نژاد اسفندانی