نویسنده = مصطفی آدرسی
تأثیر فعل و انفعالات میکروبی بر خوردگی اسیدی زیرساخت‌های بتنی - مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.363119.2093

مصطفی آدرسی؛ حجت علی کرمی؛ حسین یوسفی


بررسی انواع آسفالت‌های حفاظتی؛ مزایا و کاربرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/road.2023.386300.2145

مصطفی وامق؛ علی هژبرکیانی؛ مصطفی آدرسی


مروری بر کاربرد خرده لاستیک در بهبود خصوصیات رفتاری خاک

دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 131-142

10.22034/road.2022.302236.1977

سعید غفارپورجهرمی؛ مصطفی آدرسی؛ مرتضی مقدس شرق


روسازی بتن متخلخل

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 83-96

10.22034/road.2021.274349.1938

مصطفی آدرسی؛ بهروز شیرگیر؛ علیرضا باقرزاده


شمع پیچی و کاربرد آن در بهسازی خاک بستر راه

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 197-206

10.22034/road.2021.302134.1979

علی چغامه؛ محمد علی ارجمند؛ مصطفی آدرسی