کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
ارزیابی وابستگی های شبکه ریلی با رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه موردی: استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/road.2023.396228.2160

سعید رحیمی بافقی