کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری
مطالعه‌ی‌آزمایشگاهی‌تاثیربراده‌آهن‌برروسازی‌بتن‌غلتکی

دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 103-116

10.22034/road.2023.361774.2089

حسین طلوعی کیا؛ علی عبدی کردانی؛ ناهید امینی


ارزیابی مقاومت و دوام روسازی بتنی با استفاده از نانو لوله کربنی

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 345-358

10.22034/road.2023.182199

محسن عموزاده عمرانی؛ رضوان باباگلی؛ مهراوه حصیرچیان؛ سجاد آلکا