کلیدواژه‌ها = نسبت باربری کالیفرنیا
مروری براستفاده از خاکستر بادی برای تثبیت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.333556.2034

واحد قیاسی؛ علی نژدقربانی


امکان سنجی افزایش ظرفیت باربری خاک بستر ماسه رس دار با استفاده از ترکیب الیاف شیشه و گرانول پلی اتیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/road.2023.387910.2150

داریوش دریایی؛ محمدرضا الیاسی؛ فاطمه سرابی؛ علی یوسفی