کلیدواژه‌ها = آسفالت
توجیه فنی بکارگیری نقش مشخصات بار و مصالح در افزایش عمر خستگی روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

محمدباقر عفتی داریانی؛ آرمان شیخابگم قلعه


بررسی خصوصیات عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با پلی فسفریک اسید

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 291-300

10.22034/road.2023.165155

رضوان باباگلی؛ امیرحسین حسین‌پور‌عسگر