کلیدواژه‌ها = برنامه­ریزی استراتژیک
برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت حمل و نقل مطالعه موردی: شرکت حمل و نقل داخلی فجر جهاد

دوره 26، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 149-166

کاوه محمد سیروس؛ محمدرضا آقازاده؛ مهدی نظری