کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
شناسایی و مکان‌یابی بهینه پایانه‌های مسافر برون‌شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

سلمان عقیدی خیرآبادی؛ سید علی قائمی؛ پریسا ژاله


بررسی اولویت بندی علل حوادث جاده ای در جاده یاسوج – شیراز به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 1-14

10.22034/road.2022.325177.2024

علی آرام؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر؛ احسان روستایی؛ اعظم صالح نسب