کلیدواژه‌ها = اتوبوس
فراتحلیلی از عملکرد حمل و نقل عمومی (اتوبوس های شهری) با تاکید بر سوخت پاک و تجدید پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22034/road.2023.382574.2135

محمد علی خانی زاده؛ فرزانه جاویدی


پیش بینی حجم تقاضای مسافر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی-خط 10 بی‌آرتی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/road.2024.415667.2197

محمدامین ابراهیم زاده؛ حسن جوانشیر؛ عباس علیخانی