کلیدواژه‌ها = ترافیک
تحلیل آسیب‌شناسی مکانی ترافیک در محدوده مرکزی شهر (مطالعه موردی شهر یاسوج)

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 193-204

10.22034/road.2022.327167.2029

احسان روستائی؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر