کلیدواژه‌ها = قیر
مطالعه تاثیرات خستگی و پیرشدگی قیر در روسازی‌های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.346930.2055

عرفان هراتی انارکی؛ محمود رضا کی منش


مروری بر روش‌های شیمیایی تثبیت خاک

دوره 31، شماره 116، مهر 1402، صفحه 151-166

10.22034/road.2022.312705.1988

واحد قیاسی؛ مصطفی حق طلب جورقانی؛ سینا رشنو


بررسی رفتار میکروسرفیسینگ حاوی چسب لاتکس

دوره 31، شماره 115، تیر 1402، صفحه 155-166

10.22034/road.2023.350396.2065

بابک گلچین؛ سرمست الهویرنی؛ رامین مشک آبادی


بررسی تأثیر افزودنی پلیمر بر اصلاح قیر در مخلوط‌های آسفالتی

دوره 31، شماره 115، تیر 1402، صفحه 229-238

10.22034/road.2022.315200.1997

محمدرضا طهماسبی؛ نسترن امیدی نژاد؛ مهدی نیک فرجام


ارزیابی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی SBR و نانورس

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 301-320

10.22034/road.2023.165427

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی


ارزیابی روغن سوخته و تراشه‌ آسفالتی بر روی برخی خصوصیات مخلوط آسفالتی گرم

دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 143-156

10.22034/road.2022.341569.2047

سلیمان جمشیدی؛ واحد قیاسی؛ علی قنبری؛ امین زنگنه


اثر لیگنین و روغن سویا بر خصوصیات رئولوژیکی قیر

دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 261-276

10.22034/road.2022.159684

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی