کلیدواژه‌ها = شاخص­های سازمان هواپیمایی­ کشوری­
بررسی مشکلات حاکم بر فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

دوره 26، شماره 97، دی 1397، صفحه 135-144

محسن سقایی؛ محمودرضا شاهسواری