کلیدواژه‌ها = اجرای خط‌مشی
عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در اجرای خط مشی‌های عمومی با تاکید بر صنعت حمل ونقل هوایی

دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 233-252

10.22034/road.2023.396531.2161

سهیلا جهانگیر لواسانی؛ داود حسین پور؛ رضا واعظی؛ علی خاکساری