کلیدواژه‌ها = مدل ARDL
بررسی امکانسنجی استفاده از منابع درآمدی پایدار برای ارائه خدمات حمل-ونقل جاده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمانزاد


نقش آموزش در بهره‌وری سرمایه انسانی بزرگسال در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای باری

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 165-178

10.22034/road.2022.374369.2117

قدرت الله امام وردی؛ پریسا بازدار اردبیلی


بررسی امکان سنجی استفاده از منابع درآمدی پایدار برای ارایه خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای

دوره 28، شماره 104، مهر 1399، صفحه 117-132

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمان زاد