کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه ای مسلح شده با ژئوگرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/road.2023.360048.2083

واحد قیاسی؛ فاطمه شریفی فر


مروری بر ژئوسنتیک ستون های سنگی

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 143-170

10.22034/road.2022.333550.2033

واحد قیاسی؛ ایلیا زکوی


تاثیر ژئوسنتتیک بر عملکرد ژئوتکنیکی خاک

دوره 31، شماره 115، تیر 1402، صفحه 67-80

10.22034/road.2022.323429.2015

واحد قیاسی؛ اشکان مصطفائی فر


بررسی عملکرد و مبانی طراحی خاکریز مسلح با ژئوسل

دوره 23، شماره 85، دی 1394، صفحه 247-256

جمشید آقائی؛ آیدا مهرپژوه؛ مرتضی اسماعیلی


بررسی اثر تسلیح خاک با ژئوگرید بر پارامترهای مقاومتی بستر راه

دوره 23، شماره 84، مهر 1394، صفحه 219-231

آیدا مهرپژوه؛ جمشید آقائی؛ سید ناصر مقدس تفرشی


کاربرد ستون سنگی در مقاومسازی و افزایشِ ظرفیت باربری جاده‌ها

دوره 23، شماره 83، تیر 1394، صفحه 65-77

محمد حاجی عزیزی؛ مسعود نصیری


بررسی اثر تسلیح خاک با ژئوگرید بر پارامترهای مقاومتی بستر راه

دوره 23، شماره 83، تیر 1394، صفحه 78-90

آیدا مهرپژوه؛ جمشید آقائی؛ سید ناصر مقدس تفرشی