کلیدواژه‌ها = ستون‌های سنگی
تحلیل عددی ستون‌های سنگی در بهسازی خاک بستر خطوط راه‌آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

غلام مرادی؛ حسین علیوند؛ میثم جهانگیری علی کمری؛ علیرضا عباس نژاد


تحلیل عددی ستون‌های سنگی در بهسازی خاک بستر خطوط راه‌آهن

دوره 28، شماره 104، مهر 1399، صفحه 165-180

غلام مرادی؛ حسین علی‌وند؛ میثم جهانگیری علی کمر؛ علیرضا عباس نژاد