کلیدواژه‌ها = حمل و نقل ریلی
ارزیابی زیست‌بوم نوآوری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر حمل‌ونقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/road.2024.427327.2224

مسعود فتحعلی؛ مهران غلامی


بررسی و مقایسه ارتباط حمل و نقل هوایی و حمل ونقل ریلی بر صنعت گردشگری در استان‌های منتخب ایران

دوره 26، شماره 97، دی 1397، صفحه 167-187

ناهید پورفریدونی؛ علیرضا شکیبایی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی