کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی زاویه میخ‏ ها در شیروانی ‏های پایدارسازی‏ شده با روش میخ‏ گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

مینا فرودیان؛ محمد حاذقیان؛ کاظم برخورداری


بهینه سازی مسئله مسیریابی وسایل حمل پول با در نظر گرفتن ریسک مسیر (مطالعه موردی بانک شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.348928.2061

محمد شفیع خانی؛ علیرضا رشیدی کمیجان؛ حسن جوانشیر


بهینه سازی زاویه میخ‏ها در شیروانی‏های پایدارسازی‏شده با روش میخ‏ گذاری

دوره 28، شماره 105، آبان 1399، صفحه 17-28

مینا فرودیان؛ محمد حاذقیان؛ کاظم برخورداری