کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تحلیل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی حداکثر مقدار تنش بر روی شیب های رسی تثبیت شده با سیمان و آهک و الیاف به روش های آزمایشگاهی و مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/road.2024.418703.2205

سید یعقوب ذوالفقاری فر؛ سید مصطفی حقیقت جو


ارایه روشی برای تشخیص گره‌های ترافیکی در جهت افزایش عملکرد بهینه شبکه ترافیکی

دوره 24، شماره 88، مهر 1395، صفحه 167-186

سید فرزین فائزی؛ محمدرضا الیاسی؛ سروش علیزاده؛ سید رضا موسوی