کلیدواژه‌ها = نگرش به محیط زیست
عوامل موثر در نگرش ورزشکاران دوستدار محیط زیست نسبت به قصد خرید حمل و نقل سبز در بین ورزشکاران استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22034/road.2021.320496.2009

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری اشتیانی؛ علی رضا رضایی؛ مهدی نقدی