کلیدواژه‌ها = مدل گسترش عملکرد
ارائه یک الگو جهت عارضــه‌یابی اجرای مدیریت کیفیت جامع بر اساس مدل گسترش عملکرد (مورد: شرکت حمل و نقل ریلی سیمرغ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/road.2022.319629.2007

وحیده بافندگان امروزی؛ اعظم مدرس؛ زهرا مهمی