کلیدواژه‌ها = زیست مهندسی
بررسی مروری روش های زیست مهندسی تثبیت شیروانی های خاکی جاده های جنگلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/road.2022.326299.2027

زهره غلامی؛ آیدین پارساخو؛ مجید لطفعلیان؛ ایوب رضایی مطلق