کلیدواژه‌ها = روسازی
مروری برآزمایش‌ها و حدود مشخصات سنگ‌دانه مخلوط آسفالتی برای ایجاد مقاومت لغزشی مناسب در روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22034/road.2024.453387.2277

احمد منصوریان؛ محمد مهدی خبیری؛ شاهین شعبانی


ارزیابی مکانیکی مدل روسازی تراموای مدفون شده در خیابان‌های شهری

دوره 27، شماره 98، خرداد 1398، صفحه 29-36

علی عبدی کردانی؛ نادر میرزا گل گنجی؛ فرشاد قطب


بررسی مشخصات و ویژگی‌های آسفالت رنگی

دوره 25، شماره 91، تیر 1396، صفحه 77-86

ابراهیم میرزایی؛ سیدمحمد قائمی؛ علی اکبری‌مطلق


بررسی اثر تسلیح خاک با ژئوگرید بر پارامترهای مقاومتی بستر راه

دوره 23، شماره 84، مهر 1394، صفحه 219-231

آیدا مهرپژوه؛ جمشید آقائی؛ سید ناصر مقدس تفرشی


بررسی اثر تسلیح خاک با ژئوگرید بر پارامترهای مقاومتی بستر راه

دوره 23، شماره 83، تیر 1394، صفحه 78-90

آیدا مهرپژوه؛ جمشید آقائی؛ سید ناصر مقدس تفرشی