کلیدواژه‌ها = تصادفات جاده ای
استفاده از روش های یادگیری ماشین در پیش بینی شدت تصادفات جاده ای-مطالعه موردی استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/road.2023.397089.2169

علی توکلی کاشانی؛ علی مدقالچی؛ اعظم محمدی؛ محمد جزونقی


پیش بینی تصادفات جاده ای با استفاده از روش فازی

دوره 29، شماره 108، مهر 1400، صفحه 11-26

10.22034/road.2021.113820

فاطمه ایزدفر؛ محمد عابدینی