کلیدواژه‌ها = تحلیل عددی
مطالعه عددی رفتار بستر جاده و سازه‌ی در معرض ارتعاشِ نیروی زلزله، با نگرشی به ساختگاه منطقه کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

مسعود نصیری؛ احمدرضا مظاهری


مطالعه عددی پاسخ بستر جاده در اثر اعمال ارتعاش دینامیکی پی ماشین آلات

دوره 29، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 129-144

10.22034/road.2021.113821

مسعود نصیری؛ احمدرضا مظاهری؛ علی امیری


تحلیل پایداری لرزه‌ای شیروانی‌های ماسه‌ای

دوره 23، شماره 83، تیر 1394، صفحه 42-53

علی لکی روحانی؛ علی قدیری