کلیدواژه‌ها = ایمنی ترافیک
تأثیرگذرگاه‌عابرپیاده برجسته‌ی سنگ فرش بر آرام سازی و ایمنی ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/road.2023.385946.2144

اسماعیل احسانپور


استفاده از روش های یادگیری ماشین در پیش بینی شدت تصادفات جاده ای-مطالعه موردی استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/road.2023.397089.2169

علی توکلی کاشانی؛ علی مدقالچی؛ اعظم محمدی؛ محمد جزونقی


تحلیل مکانی و زمانی سن رانندگان در تصادفات شهر قزوین مبتنی بر GIS

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 83-94

10.22034/road.2023.367532.2106

علی توکلی کاشانی؛ امیرحامد جوان؛ کامران زندی


نیازسنجی و اولویت بندی آموزشی موتورسیکلت سواران

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 243-262

10.22034/road.2023.385106.2142

اسماعیل احسانپور؛ مجید حق شناس


راهکارهای هوشمند کاهش تصادفات ثانویه در جاده‌ها

دوره 29، شماره 107، تیر 1400، صفحه 161-174

10.22034/road.2021.156623.1780

آرمین سپهری راد؛ آرمان صفارزاده؛ محمود صفارزاده