کلیدواژه‌ها = قیر اصلاح شده
ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر پلیمر SBS بر خواص عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی نانورس و گیلسونایت

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 31-44

10.22034/road.2023.181384

حامین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ سارا چوبدار


بررسی خصوصیات عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با پلی فسفریک اسید

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 291-300

10.22034/road.2023.165155

رضوان باباگلی؛ امیرحسین حسین‌پور‌عسگر