کلیدواژه‌ها = مقاومت کششی
صحت سنجی مشخصات مکانیکی بتن باسنگدانه های بازیافتی در روابط آیین نامه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

شقایق افشار؛ مهدی آرزومندی؛ ابوالفضل آرزومند؛ مسعود سعادت خوش


مطالعه‌ی‌آزمایشگاهی‌تاثیربراده‌آهن‌برروسازی‌بتن‌غلتکی

دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 103-116

10.22034/road.2023.361774.2089

حسین طلوعی کیا؛ علی عبدی کردانی؛ ناهید امینی


ارزیابی مقاومت و دوام روسازی بتنی با استفاده از نانو لوله کربنی

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 345-358

10.22034/road.2023.182199

محسن عموزاده عمرانی؛ رضوان باباگلی؛ مهراوه حصیرچیان؛ سجاد آلکا


صحت‌سنجی مشخصات مکانیکی بتن با سنگدانه‌های بازیافتی در روابط آیین‌نامه‌ها

دوره 27، شماره 101، دی 1398، صفحه 115-132

شقایق افشار؛ مهدی آرزومندی؛ مهدی سعادت خوش