کلیدواژه‌ها = اولویت بندی
ارائه مدل اقتصادی تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های احداث راه‌ها

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 129-144

10.22034/road.2022.328809.2030

پریسا بازدار اردبیلی؛ سمیه صحرایی


بررسی مشکلات و موانع دوچرخه سواری در شهرها (مطالعه موردی شهر قزوین)

دوره 29، شماره 108، مهر 1400، صفحه 179-189

10.22034/road.2021.264860.1932

شیما زرآبادی پور؛ مژگان یوسفی مقدم؛ علیرضا عبدالرزاقی