کلیدواژه‌ها = نقاط حادثه خیز
بررسی نقاط حادثه خیز شهر شیراز از نظر تصادفات عابر پیاده در تابستان سال 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

نرگس شمس الدینی؛ مهناز یدالهی؛ حمیدرضا طباطبایی؛ محمد سهراب مقدم


بررسی نقاط حادثه خیر شهر شیراز از نظر تصادفات عابر پیاده در تابستان سال 1396

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 81-88

نرگس شمس الدینی؛ مهناز یداللهی؛ حمیدرضا طباطبایی؛ محمد سهراب مقدم