بررسی مروری روش های زیست مهندسی تثبیت شیروانی های خاکی جاده های جنگلی

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 181-194

10.22034/road.2022.326299.2027

زهره غلامی؛ آیدین پارساخو؛ مجید لطفعلیان؛ ایوب رضایی مطلق


ملاحظات ایمنی در تونل‌های ماشین‌روی شهری (مطالعه موردی: تونل توحید تهران)

دوره 27، شماره 99، مرداد 1398، صفحه 1-22

مهدی آشتیانی؛ علیرضا نوری؛ امیرعلی مصطفوی مقدم


بررسی و مقایسه ارتباط حمل و نقل هوایی و حمل ونقل ریلی بر صنعت گردشگری در استان‌های منتخب ایران

دوره 26، شماره 97، دی 1397، صفحه 167-187

ناهید پورفریدونی؛ علیرضا شکیبایی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


اثربخشی دوربین‌های کنترل ترافیک بر مدیریت سرعت

دوره 26، شماره 95، تیر 1397، صفحه 175-182

شهاب حسنی نسب؛ امیر شریفی‌راد؛ محسن زاهدی


برآورد هزینه اصلاحات ایمنی محور بابلسر به بابل و برعکس (‌خرابی روسازی، خط‌کشی و تابلوگذاری‌ها)

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 179-188

عباس شیخ‌ فرد؛ فرشیدرضا حقیقی؛ محمد آزموده؛ سعید منصوری


عوامل موثر جهت پیشگیری از ادعاهای پیمانکاری در فهرست بهای راه و باند فرودگاه 1397 با نگاه مدیریت هزینه در ساخت

دوره 28، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 183-195

محمد علی تقی زاده شیرازی؛ رامین طباطبایی میرحسینی


مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات رانندگان جوان

دوره 27، شماره 99، مرداد 1398، صفحه 23-34

کیوان آقابیک؛ وحید کریمی


رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست‌محیطی )مطالعه موردی: بخش حمل‌ونقل ریلی کشور(

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 189-198

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمان‌زاد


بهسازی خاک واگرای شهرستان میناب با خاک سرخ جزیره هرمز و سیمان

دوره 26، شماره 97، دی 1397، صفحه 197-206

عادل عساکره؛ عبدالرحیم اسدی


بررسی تاثیر افزودنی نانوآهک بر مدول سختی آسفالت سرد بازیافتی

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 199-208

سید شهاب حسنی‌نسب؛ سجاد یدالهی ده چشمه


توسعه مدل ریاضی کاسه نشست روسازی و تعیین فاصله بهینه ژئوفن‌‌های دستگاه افت‌وخیز سنج ضربه‌ای (FWD)

دوره 27، شماره 99، مرداد 1398، صفحه 47-54

علیرضا غنی زاده؛ نسرین حیدرآبادی‌زاده؛ آرش ضیایی


خطرهای مترتب بر تونل‌های درون‌شهری در حین طراحی و اجرا

دوره 26، شماره 97، دی 1397، صفحه 207-217

مهدی آشتیانی؛ امیرعلی مصطفوی مقدم


بررسی انواع قراردادهای خدمات نگهداری در حوزه ساخت

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 209-232

رعنا خوشدل نیت؛ مجید پرچمی جلال؛ مهدی روانشادنیا


نیازسنجی و اولویت بندی آموزشی موتورسیکلت سواران

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 243-262

10.22034/road.2023.385106.2142

اسماعیل احسانپور؛ مجید حق شناس


ارائه یک روش مکان‌یابی پایانه حمل‌و‌نقل همگانی برون‌شهری (نمونه موردی شهر کاشان)

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 233-242

علیرضا ماهپور؛ فرزین ایمان؛ مهیار گرانمهر