بررسی مشخصات رئولوژی قیرهای اصلاح شده با گیلسونایت

دوره 25، شماره 91، تیر 1396، صفحه 101-108

فرشاد قطب؛ محسن زاهدی؛ سید شهاب حسنی نسب؛ مجید کریمی


معرفی و بررسی روش حفاری NATM در صنعت تونل‌سازی و مترو

دوره 24، شماره 87، تیر 1395، صفحه 109-114

آرش‌ بخشی‌پور صداپشته


بررسی آزمایشگاهی بازیافت سرد آسفالت با امولسیون قیر رسی

دوره 24، شماره 89، دی 1395، صفحه 237-250

مصطفی کلانتری سرچشمه؛ محمدمهدی خبیری؛ حامد خانی‌سانیج


بررسی معیارهای تأثیرگذار در تعیین مسیر اتوبوس تندرو (نمونه موردی شهر کرج)

دوره 27، شماره 100، آبان 1398، صفحه 33-44

سید فرزین فائزی؛ محمودرضا کی منش؛ مصطفی ساسانی


مقایسه مدل‌های عددی سه‌بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب

دوره 26، شماره 95، تیر 1397، صفحه 35-46

امیر محجوب؛ فواد کیلانه‌ئی؛ سید محمد منصورزاده


معرفی روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و کاربرد آن در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ترافیک

دوره 26، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 39-54

علی توکلی کاشانی؛ مسلم عزیزی بندرآبادی


بررسی روش‌های بهسازی خاک‌های روانگرا

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 41-56

10.22034/road.2023.112863

واحد قیاسی؛ فاطمه نجفی


تحلیل پایداری لرزه‌ای شیروانی‌های ماسه‌ای

دوره 23، شماره 83، تیر 1394، صفحه 42-53

علی لکی روحانی؛ علی قدیری


مدلسازی فضایی انتشار ویروس کرونا بر اثر تحرک و جابجایی افراد (مطالعه موردی کلانشهر تهران)

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 45-64

10.22034/road.2023.378324.2125

شهریار افندیزاده؛ مجتبی سعادتی؛ سعید عبدالهی لاشکی؛ احمد رضا الماسی


بررسی و تحلیل اثرات اجرای ITS درکارایی سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد

دوره 25، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 47-56

صالح شریف طهرانی؛ محمد پورباقر؛ محمد حاجی جعفری