شناسایی و بررسی شاخص‌های موثر بر انتخاب وسیله حمل‌ونقل کالا در زنجیره تامین لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/road.2024.437574.2246

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ پوریا رهبر؛ محمدرضا خاکباز


مدل‌سازی الگوی فعالیت روزانه در فرآیند فعالیت مبنای سفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22034/road.2024.424283.2218

شهریار افندیزاده؛ محمود احمدی نژاد؛ نوید خانه کشی؛ حمید بیگدلی راد


ارزیابی زیست‌بوم نوآوری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر حمل‌ونقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/road.2024.427327.2224

مسعود فتحعلی؛ مهران غلامی


روش مکانی-زمانی برای کاهش تصادفات کلان شهرها با استفاده از مدل لوجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/road.2024.430517.2229

شهریار افندیزاده؛ محمدرضا نیکومنش؛ حمید بیگدلی راد