نویسنده = پدرام باقریان
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مدل‌های پیش‌بینی عملکرد روسازی

دوره 25، شماره 93، زمستان 1396، صفحه 13-21

پدرام باقریان؛ کیوان آقابیک