به منظور ترویج یافته های جدید در زمینه حمل و نقل جاده ای در میان جامعه علمی کشور، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای با عنوان جاده را منتشر می نماید.

فصلنامه جاده مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است. این مجله همچنین از ضوابط و مقررات کمیته اخلاقیات انتشارات Committee on Publication Ethics یا  COPE پیروی می کند.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نمونه فرم تعهد نویسندگان (تعهد اخلاق نشر) اینجا کلیک کنید.

فرآیند بررسی اولیه، داوری، پذیرش و چاپ  مقالات در این نشریه رایگان است.

محورهای موضوعی مجله جاده، زیربخش های مختلف مهندسی حمل و نقل از جمله:

  • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
  • برنامه ریزی حمل و نقل
  • روسازی راه و راه آهن
  • سیستم های هوشمند حمل و نقل
  • مدیریت بحران در حمل و نقل
  • مهندسی ارزش در حمل و نقل
  • مهندسی ایمنی حمل و نقل
  • مهندسی ترافیک
  • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی
  • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل

***********************

با کمال مسرت ارتقاء علمی مجله جاده به رتبه "ب" (علمی -پژوهشی) را در ارزیابی سال 1400 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به حضور پژوهشگران محترم تبریک عرض می نماییم.  

شماره جاری: دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 1-300 

بررسی فناوری‌های صنعت چهار در حمل و نقل دریایی

صفحه 235-244

10.22034/road.2022.336322.2036

دامون رزمجویی؛ مسلم علی محمدلو؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ کاظم عسکری فر


ارزیابی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی SBR و نانورس

صفحه 301-320

10.22034/road.2023.165427

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار ادبی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان