کلیدواژه‌ها = پژوهش آزمایشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ستون سنگی در مقاومسازی و افزایشِ ظرفیت باربری جاده‌ها

دوره 23، شماره 83، تیر 1394، صفحه 65-77

محمد حاجی عزیزی؛ مسعود نصیری