کلیدواژه‌ها = تامین مالی بزرگراه
خصوصی‏سازی راهکاری در جهت کاهش هزینه‏های تعمیر و نگهداری راه‏ها

دوره 25، شماره 91، تیر 1396، صفحه 151-158

محمودرضا کی‌منش؛ نوشین شهریاری