کلیدواژه‌ها = "آنالیز حساسیت "
بررسی تاثیر مشخصات ذرات بالاست بر مقاومت جانبی خط راه‌آهن بروش عددی اجزا مجزا

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 187-198

10.22034/road.2022.128944.1715

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ مهدی شهیدی؛ پوریا علاالدینی