کلیدواژه‌ها = رگرسیون دوجمله‌ای منفی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی فراوانی تصادفات در تقاطع های سه شاخه شهری

دوره 28، شماره 103، تابستان 1399، صفحه 37-50

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی