کلیدواژه‌ها = مکانیزم حرکتی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی انواع مکانیزم‌های تغییر شکل در ساختمان پل‌های متحرک

دوره 29، شماره 109، زمستان 1400، صفحه 19-34

10.22034/road.2021.118082

امیر حسین صادقپور؛ فائزه تفرشی