کلیدواژه‌ها = زیباسازی معابر شهری
ارزیابی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی معابر کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.311519.1986

مهدی خداداد