کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
فراترکیب مقالات فارسی زبان با محوریت آرام‌سازی ترافیک مروری بر سال‌های 1387 تا 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/road.2022.348980.2060

سجاد عبدی شیجانی؛ سید محمد حسین دهناد


ارایه راهکار بهبود شرایط ترافیکی با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی Aimsun

دوره 24، شماره 87، تیر 1395، صفحه 129-142

امیر کاظمی فرد؛ فریدون مقدس نژاد؛ شعله کاظمی فرد