برآورد سهم کریدورهای ایران از تجارت بلوک‌های اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علم و صنعت پژوهشکده حمل و نقل

چکیده

استفاده از مدل‌های مقداری، می‌تواند ابزاری مناسب برای برنامه‌ریزی یا ارزیابی باشد. دراین راستا با توجه به چند وجهی بودن ترانزیت(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حمل‌و‌نقلی)، برآورد اندازه بازار و سهم کریدورهای ایران برای برنامه‌ریزی الزامی است. دراین مقاله درابتدا با استفاده از مدل‌ جاذبه و بررسی روند تجاری بین بلوک‌های اقتصادی در منطقه و فرامنطقه، پتانسیل ترانزیت برآورد و برای آینده پیش‌بینی شده است. پس از آن، با استفاده از مدل لجیت، سهم ایران از بازار ترانزیت برآورد شده است. نتایج حاکی است که، میزان تقاضای کنونی بارترانزیتی 92 میلیون تن است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به پیش‌فرض‌های اقتصادی به 118 میلیون تن بررسد. زمان سیر از طریق کریدورهای ایران بدون در نظر گرفتن بلوک چین-ترکمنستان تا 70 درصد پتانسیل کاهش دارد. همچنین احتمال جذب بلوک‌های اقتصادی ترکیه-ترکمنستان، هند-اکراین، هند-قفقاز به کریدورهای ایران 75 درصد، ترکیه-هند، ترکیه-امارات، چین-اکراین، هند-روسیه 73 درصد و همچنین احتمال جذب بارهای تجاری بین کشورهای چین-ترکمنستان و روسیه-امارات به کریدورهای ایران 20 درصد تخمین زده می‌شود.

کلیدواژه‌ها