ارزیابی عددی ظرفیت بیرون‌کشش انکرهای مارپیچ چند صفحه‌ای برای پایدارسازی شیروانی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مهندسی ژئوتکنیک از دانشگاه یزد

2 هیئت علمی گروه ژئوتکنیک دانشگده عمران دانشگاه یزد

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

10.22034/road.2021.297200.1972

چکیده

امروزه روش‌های متعددی برای پایدارسازی گودهای ساختمانی و پایداری شیروانی‌ها در جاده‌ها وجود دارد. استفاده از انکرهای مارپیچ چند صفحه‌ای در پایدارسازی شیروانی‌ها، یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر از اقبال عمومی بالایی برخوردار بوده است. گسترش استفاده از انکرهای مارپیچ سبب مطالعه‌های متعدد آزمایشگاهی، عددی و میدانی در این زمینه شده است. مطالعه حاضر با استفاده از نرم‏افزار FLAC3D به ارزیابی عددی سه‏بعدی ظرفیت باربری انکرهای مارپیچ چندصفحه می‏پردازد. بدین منظور ابتدا یک آزمون صحت‏سنجی برای تایید روش مدل‏سازی انجام می‏شود. سپس با انجام یک مطالعه پارامتری گسترده، به مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف بر ظرفیت باربری انکرهای مارپیچ پرداخته می‏شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می‏دهد که ظرفیت باربری انکرهای مارپیچ با افزایش تراکم خاک و قطر صفحات افزایش می‏یابد. علاوه بر این، نتایج نشان می‏دهد افزایش چسبندگی خاک تاثیر چندانی بر ظرفیت باربری انکرهای مارپیچ ندارد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان می‏دهد که سهم باربری صفحات در صورتی که فاصله صفحات از پنج برابر قطر آنها بیشتر باشد، تقریباً یکسان است. در این حالت مکانیزم گسیختگی صفحه منفرد غالب است. اما در صورتی که فاصله صفحات از پنج برابر قطر آنها کمتر شود، سهم باربر صفحه اول (نزدیکترین صفحه به دیواره گود) افزایش و سهم باربری سایر صفحات کاهش می‏یابد. در این حالت، مکانیزم گسیختگی برشی استوانه‏ای غالب است. بنابراین از نتایج مطالعه حاضر می‏توان فاصله بحرانی بین صفحات را پنج برابر قطر صفحات دانست.

کلیدواژه‌ها