نویسنده = فاطمه دهقان فاروجی
بررسی شریان‌های جاده‌ای استان مازندران با تاکید بر مدیریت بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22034/road.2022.358115.2080

فاطمه دهقان فاروجی؛ علی بیت اللهی