نویسنده = کسری پورکرمانی
تعداد مقالات: 2
1. لجستیک دریایی سبز: جستجوی راه‌حل‌های برد- برد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.22034/road.2021.257614.1922

کسری پورکرمانی