کلیدواژه‌ها = زلزله
مطالعه عددی رفتار بستر جاده و سازه‌ی در معرض ارتعاشِ نیروی زلزله، با نگرشی به ساختگاه منطقه کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

مسعود نصیری؛ احمدرضا مظاهری


پایش تاب‌آوری شهری به منظور کاهش اثرات حوادث طبیعی با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22034/road.2022.350136.2064

احسان روستایی؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر