کلیدواژه‌ها = شبیه سازی المان محدود
بررسی اندرکنش دینامیکی ریل و چرخ وسیله نقلیه تحت اثر بریدگی چرخ به وسیله نرم افزار آباکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/road.2021.303288.1982

حسن دیواندری؛ سید محمد حسین محبوب شریفی