کلیدواژه‌ها = رقابت‌پذیری
ارائه چارچوب عوامل موثر بر رقابت‌پذیری شرکت‌های هواپیمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/road.2022.324870.2021

محمد مهدی رحیمیان اصل؛ امید علی عادلی؛ محمد حسن ملکی؛ رضا رضایی